بر قامت دلربای مهدی(عج) صلوات 

خانه
آرشيو

پست الكترونيك


benyamin rezvani


نویسندگان
benyamin rezvani
 

آرشیو من
۱۳۸٦/٢/٢٩
۱۳۸٥/۱۱/٢۸
۱۳۸۳/۱٠/٢٦
۱۳۸۳/۱٠/۱٥
۱۳۸۳/۱٠/۱
 

لینک دوستان
  اخبار وبلاگ ها
ليست وبلاگ ها
قالب وبلاگ
دوست یابی


آمار وبلاگ :

  RSS 2.0  

temp-designer

 

 

یکشنبه ٢٧ دی ،۱۳۸۳

ميدونی معنی اسمت چيه؟

 

سلام
قبل از اينكه بخواهي بخواني مطلبم را از اينكه كمي از وقتتون را به من اختصاص داديد خيلي ممنونم.
و اما موضوعي كه ميخواهم درباره آن بنويسم مربوط است به نحوه انتخاب نام.
نام گذاري خيلي مهم است ولي نميدونم چرا ما به اين موضوع توجه نميكنيم وخيلي ساده برگذار ميكنيم.
اصلا" دقت نمي كنيم كه اين نامي كه انتخاب ميكنيم يك عمر قرار است به زبان آورده شود.
يك نام ميگذاريم و به نامهاي ديگر صدا ميزنيم.آيا اين كار درست است كه يك نفر با چند نام معرفي شود.
براي روزهاي باراني,برفي وآفتابي هركدام يك نام.بدون شك شما هم تاييد ميكنيد كه اين شيوه نامگذاري
كاري بس اشتباه ميباشد.
نامها جدا از معنايي كه دارند هر كدام بيانگر شخصيت صاحب نام نيز ميباشند.
ولي در بعضي موارد مي بينيم كه نامها با افراد هيچ سنخيتي ندارند وهيچ كس هم مقصر نيست.حال بريتان توضيح مي دهم.
مثلا" نام فردي را گذارده اند مليحه ولي وقتي به چهره او نگاه ميكني دريغ از يك درصد نمك و يا نام ديگري را گذارده اند
حوري ولي ميبيني كه بيشتر شبيه نكير و منكر است.
و يا نام كسي را گذارده اند كريم در حالي كه يك قطره هم آب از دستش نمي چكد.
نمي دانم اين مشگل را چگونه بايد حل كرد .
آخر در اين مورد هيچ كسي مقصر نيست.خيلي جالب است نامهايشان زيباست ولي شخصيت انها با اين نام تضاد دارد.
ولي ميشود در بعضي موارد تا حدودي مشگل را حل كرد.
من تصور ميكنم اگر معني نام خود را كامل بدانيم تا حدودي در شخصيت ما تاثير ميگذارد.
امروز ديگر شخصيت منفي جايگاهي ندارد و تنها شخصيت مثبت است كه ميتواند باقي بماند.
تنها سندي كه ميتوا نم براي حرفم بياورم اين است كه اراذل و اوباش قمه وقداره را فروخته اند وبه جاي آن
شانه وژل خريده اند.
البته منظورم اين نيست كه استفاده از شانه و ژل يعني داشتن شخصيت مثبت.منظورم دگرگوني انديشه هاست.
در هر حال بايد رو به جلو حركت كنيم. ولي رو به جل وبودن نه به اين معني كه از انچه خدا گفته دوري كنيم.
همگام با انچه كه خدا گفته حركت رو به جلو يعني سعادت وخوشبختي كامل.
آخه بعضي از ماها فكر ميكنيم رو به جلو حركت كردن يعني پوشيدن آخرين مد لباس و .........
بگذريم تا همين جا هم كلي از موضوع اصلي دور شدم.
راستي معني اسم شما چيه؟

benyamin rezvani

پيام هاي ديگران ()
 

 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]